Да изследваме светът с iNaturalist

На разходка на Витоша, въоръжени с мобилни устройства, децата биха могли да наблюдават и изследват растителния и животинския свят в района.