“Кажи ми и ще забравя, покажи ми и ще запомня, включи ме и ще разбера.”