Learnability – желанието и способността бързо да се развиваш и да адаптираш своите умения