Първи национален конкурс за иновативни идеи ”Енциклопедия на забавленията”