“Обърнати” физични закони или как науката може да е забавна